Quy định cần biết

Quy định cần biết

Truy cập, điều chỉnh thông tin cá nhân

Bạn có thể xem và thay đổi các thông tin cá nhân tại trang Hồ sơ cá nhân.
Bạn có thể yêu cầu truy cập các thông tin khác chúng tôi thu thập từ bạn, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới.
Bạn có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới.
Bạn có thể xóa lịch sử hội thoại trong chức năng Chat với người bán.
Chúng tôi có thể từ chối bạn yêu cầu truy cập thông tin cá nhân nếu:
Thông tin chỉ dùng với mục đích phân tích và đánh giá.
Thông tin sử dụng cho mục đích giải quyết tranh chấp (ví dụ: thông tin cá nhân của người khác/đối tượng tranh chấp).
Thông tin tổn hại đến hoạt động thương mại & cạnh tranh của chúng tôi.
Chi phí, công sức cho việc cung cấp dữ liệu này không tương xứng với lợi ích nhận được của chúng tôi hoặc của bạn.
Chúng tôi có quyền xác định thông tin nào nằm trong phạm vi có thể từ chối.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng việc tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với chính sách về cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm

Đóng lại
Phiên đấu giá đã kết thúc
phút
giây
Đã chọn
Добавить
Phiên đấu giá đã kết thúc
Ẩn thông tin
Xem tất cả
Bạn có chắc chắn muốn xóa không?